За нас

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ГР. ХАРМАНЛИ

MUSEUM OF HISTORY – HARMANLI

 

 

СТРУКТУРА

 

Директор

 

Проф. д-р Цонка Каснакова – Иванова

 

 

Уредници

 

Отдел  „Етнография” - гл. уредник Татяна Димитрова

 

Отдел „Археология” – Кремена Георгиева

 

Отдел „Нова и най-нова история” – Ирина Атанасова

 

 

Технически сътрудник

Ирена Борисова

 

 

 

За контакти:

Тел.: 0373 8 79 92

e-mail: obimh@abv.bg

www.museumharmanli.com